Trang Chủ
thời gian máy chủ : 2018-04-24 19:02:57
đang online 4
1. (US-) MOB Mozilla/5.0
09:24:37
Trước : 2018 m 20 s
Hệ điều hành: ANDROID
Trình Duyệt: CHROME
Nhãn hiệu: MOBILE DEVICE
vị trÍ của khách: http://kusdinks.waphall.com/xemboi/boi-ghach-tinh-yeu
Số lượt truy cập: 2
-
2. (VN-) MOB Mozilla/5.0
09:27:59
Trước : 2014 m 58 s
Hệ điều hành: ANDROID
Trình Duyệt: CHROME
Nhãn hiệu: SAMSUNG
vị trÍ của khách: http://kusdinks.waphall.com/search
Số lượt truy cập: 1
-
3. (CA-) MOB Mozilla/5.0
09:32:41
Trước : 2010 m 16 s
Hệ điều hành: IPHONE OS
Trình Duyệt: SAFARI
Nhãn hiệu: IPHONE
vị trÍ của khách: http://kusdinks.waphall.com/xemboi/boi-ghach-trong-tuan
Số lượt truy cập: 10
-
4. (VN-) PC Mozilla/5.0
09:30:55
Trước : 2012 m 2 s
Hệ điều hành: WINDOWS
Trình Duyệt: CHROME
Nhãn hiệu: PC
vị trÍ của khách: http://kusdinks.waphall.com/trac-nghiem/do-do-dam-de-cua-ban-than-boy
Số lượt truy cập: 1
-
[1]
1.68 ms
MOB ĐIỆN THOẠI 73% PC MÁY TÍNH 27%
Số người truy cập hÔm nay : 455
Số lượt xem hÔm nay: 2043
Tổng số người truy cập :826334
Tổng lượt xem: 4720095
Kỷ lục số người truy cập trong ngày : 18433
Kỷ lục số lượt xem trong ngày:112850